30
lis
Sprzedaż pożyczki i udziałów PBO Anioła Inwestycje sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim  

 

sprzeda :

 

  1. A.      100 udziałów Spółki PBO Anioła Inwestycje sp. z o.o.  z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim,
    za cenę nie niższą niż 50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych),

 

  1. B.    wierzytelności z pożyczki przysługującej upadłemu od Spółki PBO Anioła Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą
    w Kostrzynie Wielkopolskim, w wysokości 7 791 537,52 zł na dzień 30.11.2018 r.,

        za cenę nie niższą niż 20 000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych).

 

Pisemną ofertę zakupu (A+B) zawierającą proponowaną cenę, należy przesłać na adres SMU „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Kasprzaka 13/2, 60 - 236 Poznań  lub złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Kancelarii (z dopiskiem „oferta PBO Anioła Inwestycje”) w terminie do dnia 14.12.2018 r.  do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu).

 

Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów do składanej oferty:

  1. wyciąg z KRS/Rejestru CEIDG – przedsiębiorcy,
  2. zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów nabycia,
  3. oświadczenie oferenta, że ma wystarczające środki pieniężne potrzebne w związku z zapłatą ceny i znany mu jest stan prawny i faktyczny przedmiotu sprzedaży.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku oferentów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868