21
mar
Sprzedaż nieruchomości ul. Wrzesińska Kostrzyn PBO Anioła

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PBO ANIOŁA S.A. SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ 


OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

 1. Działka i umiejscowienie:

  Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Kostrzyn (gmina Kostrzyn), oznaczona geodezyjnie jako działki nr 709/1, 709/2, 709/4, nr 709/5 o powierzchni łącznej 0,6538 oraz nieruchomość gruntowana oznaczona jako działki nr 710/3, nr 710/4, nr 710/6 o powierzchni łącznej 0,2654 ha.

  Dojazd do nieruchomości drogą urządzoną – ulicą Wrzesińską. Nieruchomości posiadają dostęp do sieci uzbrojenia technicznego: energetycznej, wodociągowej oraz gazowej. Dostęp do kanalizacji od strony ul. Wrzesińskiej. Kształt działek jest zróżnicowany, w większości regularny, prostokątny, wydłużony, teren płaski. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, po wschodniej stronie hala magazynowa z zapleczem biurowo-socjalnym. Nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczo-garażowym. Pozostały teren wykorzystywany jest jako parking,  utwardzona powierzchnia składowa oraz zbiornik przeciwpożarowy.

  Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej. 2. Warunki sprzedaży
  • Cena minimalna wynosi 795.000,00 zł netto.
  • Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży nieruchomości od syndyka jest złożenie pisemnej oferty zakupu. Oferta musi zawierać proponowaną cenę zakupu. Oferty należy przesłać na adres mailowy dzialsprzedazy@pboaniola.pl bądź złożyć w formie pisemnej
   w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie na adres ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań,
   w terminie do 31 maja 2017 r.
  • Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa ogłoszeniu, zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane.
  • Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.
  • Warunkiem koniecznym dokonania sprzedaży jest zakup przylegającej działki  na której posadowiony jest obiekt magazynowo-produkcyjno-biurowy. Cena minimalna wynosi 17.166.000,00 zł netto. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży tej nieruchomości jest złożenie oferty zakupu. Oferta musi zawierać proponowaną cenę zakupu. Oferty należy przesłać na adres mailowy dzialsprzedazy@pboaniola.pl  bądź  w formie pisemnej
   w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie na adres ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań,
   w terminie do 31 maja 2017 r. Sprzedający podejmie dalsze rozmowy z osobami, które złożą oferty.
  • Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.
Kontakt

 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140