14
maj
WESELA I ŚLUBY W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Koronawirus a branża ślubna

Pojawienie się koronawirusa doprowadziło do zachwiania gospodarki światowej. Jego skutki odczuwają wszyscy, począwszy od ludzi, którzy stracili pracę ze względu na likwidację stanowisk pracy, ale także przedsiębiorcy, którzy nie otrzymując nowych zleceń zmuszeni są zakończyć swoją działalność gospodarczą. Jedną z ofiar koronawirusa jest niewątpliwie branża ślubna, która ponosi niewyobrażalne straty finansowe. Ze względu na restrykcyjne obostrzenia, które dotknęły organizatorów wesel, szerokie grono osób specjalizujących się w branży weselnej odczuwa skutki finansowe na własnej skórze. Czy organizacja wesela w czasie ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa jest możliwa? W niniejszym artykule przedstawiono restrykcje, odnoszące się bezpośrednio do organizacji uroczystości weselnych.

 

Zakaz zgromadzeń do 50 osób

Zgodnie z wypowiedzią ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, utrzymany został zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Minister zaznaczył także, iż nie są rekomendowane duże spotkania, takie jak wesela, czy imprezy towarzyskie, ponieważ mogą one okazać się „bombą epidemiczną”. Nasuwa się zatem pytanie: czy wesele do 50 osób może zostać zorganizowane przez restaurację? 

 

Restrykcje związane z działalnością restauracji i hoteli

Zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami, które weszły w życie 4 maja 2020 r., obowiązuje ograniczenie działalności restauracji, kawiarni czy barów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. (Dz. U. z dnia 2 maja 2020 r., poz. 792) wszystkie restauracje, kawiarnie oraz bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Ponadto, nie ma możliwości wydawania posiłków oraz napojów na miejscu. Zgodnie z informacją podaną w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej (www.gov.pl) od 4 maja 2020 r. usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Posiłki mogą być wydawane gościom jedynie do zajmowanych przez nich pokoi. Nie ma możliwości serwowania posiłków w restauracji hotelowej. W związku z powyższym, nasuwa się jedynie wniosek, iż restauracje nie mogą organizować wesel chociażby dla grupy 15 osób.

 

Limit osób w miejscach kultu religijnego

Warto wziąć pod uwagę także liczbę osób, które mogą przebywać w kościele podczas uroczystości zaślubin. Zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez rząd, od 20 kwietnia limit osób
w miejscach kultu religijnego to 1 osoba na 15 mkw. Wszystkie osoby przebywające w kościele, oprócz prowadzącego nabożeństwo kapłana, mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Trudno wyobrazić sobie zarówno parę młodą, jak i zgromadzonych gości w maseczkach, chociaż zdarzają się pary, które nie rezygnują z zaplanowanego dużo wcześniej ślubu i przeżywają te chwile wyłącznie z najbliższymi.

Taka sama sytuacja ma miejsce podczas udzielania ślubu cywilnego przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Z uwagi na fakt, iż Urząd Stanu Cywilnego jest miejscem publicznym, tutaj również występuje obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania odstępu.

W związku z powyższym, chociaż nigdzie wprost nie został wprowadzony zakaz organizacji wesel, w obecnej sytuacji ich organizacja jest niemożliwa. Z uwagi na specyfikę tego rodzaju uroczystości, liczbę zaproszonych gości oraz jego przebieg – wspólne spożywanie posiłków przy stołach, tańce, a co za tym idzie, bezpośredni kontakt fizyczny uczestników wesela uniemożliwia organizację wesela w taki sposób, aby nie był on sprzeczny z wprowadzonymi obostrzeniami. Nikt z nas nie wyobraża sobie wesela, na którym obowiązuje nakaz zachowania 2-metrowego odstępu od drugiej osoby, a także wesela, na którym obowiązuje zakaz serwowania posiłków i napojów.

 

Goście weselni spoza Rzeczypospolitej Polskiej

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest zaproszenie gości, którzy zamieszkują poza Polską. Ww. rozporządzenie jasno wskazuje bowiem katalog grup (np. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy, osób w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach), które mogą przemieszczać się poza granicę państwa, bez konieczności poddania ich obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W przypadku osób przekraczających granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są one obowiązane do przekazania funkcjonariuszowi Służby Granicznej informacji o adresie zamieszkania lub pobytu oraz numer telefonu do kontaktu. Chociaż w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.) występuje definicja pobytu stałego i czasowego, to żadna ustawa wprost nie definiuje pojęcia „pobytu”, które zostało wskazane w ww. rozporządzeniu. Obostrzenie to można więc rozumieć dwojako: zupełny zakaz wjazdu obcokrajowców na teren Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wskazane
w rozporządzeniu, bądź możliwość wjazdu obcokrajowców na teren Polski, wskazanie miejsca pobytu i odbycie dwutygodniowej kwarantanny. W przypadku zastosowania drugiej opcji osoby takie musiałyby przybyć do kraju przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną uroczystością.

 

W obliczu trwającego stanu epidemii, wiele par decyduje się na przełożenie wesela na inny termin. Chociaż rząd zapowiedział, ze wesela i inne tego typu spotkania społeczne będą w kolejnych etapach umożliwiane, nadal nie pojawiły się żadne konkretne wypowiedzi związane z ich realizacją.

 

 

Autor: Dominika Brzeska

Prawnik

Źródła:

1)   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. (Dz. U. z dnia 2 maja 2020 r., poz. 792 z późn. zm.),

2)   www.gov.pl,

3)   ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.).

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868