20
lip
Zaproszenie do składania ofert - pożyczka i udziały w spółce PBO Anioła Inwestycje sp. z o.o. (II)

Syndyk masy upadłości „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim  

 

zaprasza do składania ofert na łączne nabycie:

 

A.      100 udziałów Spółki PBO Anioła Inwestycje sp. z o.o.  z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim.

 

Łączna wartość nominalna udziałów wynosi 50 000,00 zł. Udziały stanowią 100 % udziałów w strukturze kapitału zakładowego Spółki PBO Anioła Inwestycje sp. z o.o. Spółka PBO Anioła Inwestycje sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000291335. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

 

B.    wierzytelności z pożyczki przysługującej upadłemu od Spółki PBO Anioła Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą  w Kostrzynie Wielkopolskim, w wysokości 7 827 646,99 zł na dzień 20.07.2018 r.

 

Umowa pożyczki oraz aneksy zostały zawarte w formie pisemnej. Oprocentowanie pożyczki ma charakter zmienny i jest sumą stawek WIBOR sześciomiesięczny i marży w wysokości 0,55% w stosunku. Termin zwrotu pożyczki został ustalony na dzień 30 czerwca 2019 r.  

 

 

Pisemną ofertę zakupu (A+B) zawierającą proponowaną cenę, należy przesłać na adres SMU „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Kasprzaka 13/2, 60 - 236 Poznań  lub złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Kancelarii (z dopiskiem „oferta PBO Anioła Inwestycje”) w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu).

 

 

Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów do składanej oferty:

  1. wyciąg z KRS/Rejestru CEIDG – przedsiębiorcy,
  2. zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów nabycia,
  3. oświadczenie oferenta, że ma wystarczające środki pieniężne potrzebne w związku z zapłatą ceny i znany mu jest stan prawny i faktyczny przedmiotu sprzedaży.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku oferentów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Dokonanie transakcji wymaga uzyskania przez syndyka zgody sędziego-komisarza postępowania upadłościowego oraz Zgromadzenia Wspólników. 

Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868